OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମାଆ ପାଇଁ - ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ

ମାଆ ପାଇଁ - ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ

ମାଆ ପାଇଁ ଲେଖେ କବିତା
ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ
ଆଜି ମନେପଡ଼େ ମୋର ସେଇ ମାଆ
ଯିଏ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ
ଗରଭେ ଧାରଣ କରି ନୂଆ
ଜନମ ଦିଏ ,
ଯିଏ ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନିଜ ପେଟ କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ,
ଯିଏ ନିଜ ଲୁହର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ
ପିଲା ପାଇଁ ହସର ଲହରୀ
ଖେଳାଇ ଦିଏ ,
ଯିଏ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ,
ଦଶ ଟଙ୍କା ଟିଏ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ
କହେ ଯାହା କଣ ଖାଇଦେବୁ ,
ସେ ହେଉଛି ସରଗରୁ ଓଲ୍ଲାହି
ଆସିଥିବା ମାଆ ।


ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, କ୍ଷୀରୋ, ଯାଜପୁର

0 Comments