OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପବିତ୍ର ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପବିତ୍ର ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ବିବିଧତା ଭରା ସସାଗରା ଧରା
ଦିବ୍ୟ ଜ୍ବୋତି ଦିବା ନିଶି
ପରାଚି ଗଗନେ ଅରୁଣ କିରଣ
ନିଶାକର ରଚେ ରଜତ ଜ୍ବୋତ୍ସ୍ନା ରାଶି ।।
ନଦ, ନଦୀ ଜଳ କାନନ ପ୍ରାନ୍ତର
ତରୁ,ତୃଣ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ
ଖରା, ବର୍ଷା ପୁଣି ଶିତୁଆ ରାତିର
ଫୁଲ ରାଣୀ ମେଳେ ରମଣୀୟ ତାର କାନ୍ତି ।।
ଏଠି ଅଛି ହିମା -- ଳୟ କୁମାରୀକା
ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ
ପୂଣ୍ୟତୋୟା ନିର୍ଝରଣୀ ମାଳିନୀ ୟେ
ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ, କାଶୀ, ବାରାଣାସୀ ।।
ଭୃଗୁ,ପରାସର ବଶିଷ୍ଠ,କପିଳ
ଦଧୀଚି ସମାନ ଋଷି
କେତେ ଅବତାରେ ଅବତରି ଛନ୍ତି
ଏଇ ଭାରତରେ ନିଜେ ବଇକୁଣ୍ଠ ବାସୀ ।।
ଚଇତନ,ରାମ କୃଷ୍ଣ, ଅଭିରାମ
କବିର,ନାନକ, ଜୈନ
କବି ଗୁରୁ ରବି, ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ
ସତ୍ୟର ପ୍ରତିକ ବନ୍ଦେ ଯାରେ ବିଶ୍ବ ବାସୀ ।।
ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ,ଦୟା ମାୟା ଉପୁଜଇ
ଏଇ ସେ ଭାରତ ଭୂଇଁ
ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ
ଏଇ ସେଇ ଦେବ ଭୂଇଁ ସରବେ ସମାନ ଏଠି ।।
ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମଣିଷ ଲେଖଇ
ପୂଣ୍ୟ ଜାତୀ ଇତିବୃତି
ଏଇ ସେ ଭାରତ ବିଶ୍ବ ବନ୍ଦିତ
ଉଡାଏ ତ୍ରୀରଙ୍ଗା ଜୈତ୍ରି ପବିତ୍ର ଏହାର ମାଟି ।।
ମୋ ମାଆ ସମ କେହି ନାହିଁ
ସଭିଙ୍କୁ ଆଦରେ
ସରାଗରେ ହସି ହସି ।।

0 Comments