ସଖା - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ସଖା - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ତୁମ ଚାଲି କହେ ଯେବେ
ଛୁଇଁଯିବା ସରଗର ହଦ
ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡେ ଗାଏ ମୁହିଁ
ଜନମର ଜିତ୍ବର ସଙ୍ଗୀତ ।
ଜୀବାଲୋକେ ଗଢ଼ିବାକୁ
ନେଇଥିବା ପଣର ମହତ
ପାରିବାକି ଛାଡ଼ି ସଖା
ମାତୃଭୂମି ଭାତୃର ଆସକ୍ତ ।
ଯା' ହୃଦୟେ ବହେ ଗଙ୍ଗା
ପାବନର ସୁଅ ନାଦ ନେଇ
ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାଦହୀନ
ମାତୃଭୂମି ନିନାଦିତ ଭାଇ ।
ବୀର ଗାଥା ଭରପୁର
ଉନ୍ମେଷ ସଦା ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଯା'ର
ପାରତନ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ବୀକାର
ଯୁଗପତ୍ ଦେଶଟି ଆମର ।
କିଏ ଥିଲା କିଏ ଅଛି
ଦେବ ବାର୍ତ୍ତା ମହନୀୟ ସୂରେ
ଭାରତ ଧାତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି
ରହିବ କି ମାନବତା ହେଳେ ।
ସଖା ମୋର ଭାଳେ ବସି
ନିଷିକ୍ତ ପ୍ରହର ଜ୍ବଳନରେ
ତୁମ ଅଭାବରେ ଭାଳେ
ହୀନ ଏହି ଲାଙ୍ଗଳୀ ରସରେ ।
ଚାଲଯିବା ଗଢ଼ିଦେବା
ପ୍ରଗତିର ରଥ ଦେଶ ପାଇଁ
ଗଡୁ଼ଥାଉ ଅଦୃଶ୍ୟରେ
ସନାତନ ଧର୍ମ ଗାଇ ଗାଇ ।
ତୁମେ ଯେବେ ବିଭୋରିତ
ଭୁଲି ସବୁ ଦେଶ ସରହଦେ
ଆଲିଙ୍ଗନ ଭୁଲିବନି (ମୋର)
ପାଇଯିବ ମାଟିର ମହକେ ।


ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments