କବିତ ଅନେକ ଭଷାର ଦ୍ୟୋତକ
ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶେ ଚାନ୍ଦ ;
ଆଉ କିଛି କଵି ବଣମଲ୍ଲୀ ସାଜି
ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକେ ଅନ୍ଧ !!!
ଏକି ଅବିଚାର କେ ଦେବ ଉତ୍ତର
ମନେ ଉଠେ ପ୍ରସ୍ନବାଚୀ ??
ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏ କଥାକୁ ହେଜ
ସହଯୋଗ ରଖ ରୁଚି !!!!!!
ସାହିତ୍ୟ ଅମୃତ ସର୍ବେ ପାନ କର
ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯିବ ;;
ପକ୍ଷପାତି କିଛି କର ନାହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛି
ମନ୍ଦ ବୁଧ୍ହୀ ବୃଧ୍ହୀ ହେବ !!!
ନଵ ପ୍ରତିଭା ର ସଂମାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର
ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ;;
ମନ ଆକାଶ ରେ ଶୋଭିତ ଚକ୍ଷୁ ରେ
ପୁଷ୍ପ ଗୁଂଥେ ଧରି ସୂତା !!!!
କଵି ଯୋଗ୍ୟ ସୁତ ହୁଅଇ ପ୍ରତୀତ
ସମାଜ ର ବରପୁତ୍ର ;;
କିଛି ଅବଦାନ ଅମୃତ ସମାନ
ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର ଚିତ୍ର !!
ସଭିଏଁହସିଲେ ସାହିତ୍ୟ ର କୋଳେ
ହସିବତ ମାଆ ଭଷା ;;
କର ସୁବିଚାର ହେ ସମ୍ରାଟ ବର
ମେଣ୍ଟିବ ସୃଷ୍ଟିର ଆଶା !!!!
ଭଷା ପ୍ରୀତି ଭାବ କବିର ସ୍ୱଭାବ
ଲେଖନୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଜାଣ ;;
କଵି ଆଙ୍କେ ଛବି ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି
ସୁଜିବାକୁ ପରା ଋଣ !!!
ବିସ୍ଵାଶ ଭାଜନ କୁଳର ନନ୍ଦନ
କଵି ହିଁ ପ୍ରତିଭା ବନ୍ତ ;;
ରଖଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମାଜ ରେ ସଦା
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ର ନାହିଁ ଅନ୍ତ !!!!
କହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଲେଖି ନାହିଁ
କହୁଛି ମୁଁ ମିତ ସତ ;;
ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳେ
ପ୍ରତି ଛବି ମୋର ସୁପ୍ତ !!!


ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ
ଧୁରୁସିଆ, ଆଠଗଡ, କଟକ