ମୋ ପ୍ରିୟା - ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ ପ୍ରିୟା - ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ଓଢ଼ଣା ତୁମର ବଡ ଅଳଙ୍କାର
ଦେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ତୁମେ
ଚୋରା ଚାହାଣୀର ଲାଜୁଆ ହସଟି
ମୋ ମନ ସର୍ବଦା ଜିଣେ


ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ
ସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

0 Comments