ଦୂରତା - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଦୂରତା - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଯେଉଁ ଦୂରତା ରେ ପହଂଚିଲେ
ମଣିଷ ନିଜ ଲୋକଂକୁ ଭୁଲେ
କି ଲାଭ ସେ ଦୂରତାକୁ ଯାଇ
କି ଲାଭ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ
ସଂବଂଧ ଯାହା ଯାଇ ଥିଲା ବିଗିଡି
ଯଦି ପୁଣି ହୋଇ ଯାଏ ସଜାଡି
ଅନ୍ତର ର ସ୍ନେହ ସବୁ ଦିଅ ଅଜାଡି
ସେ ସ୍ଥାନ କୁ ଆଉ ଯାଅ ନାହିଁ ଛାଡି
ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ରେ ମଣିଷ ନିଜର
ଲୋକ ମାନଂକୁ କରି ପାରନ୍ତି ପର
ସେ ଉଚ୍ଚତା ତେବେ କି କାମର
ସେ ଉଚ୍ଚତା ଲୋଡା ନାହିଁ ମୋର |


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments