ପ୍ରୀତି ସୁହାଗିନୀ - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ପ୍ରୀତି ସୁହାଗିନୀ - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ପ୍ରୀତିସୁହାଗିନୀ ସପନ ର ରାଣୀ
ତୁମେ ମୋ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ;
ମନ ଆକାଶରେ ତୁମ ଛବି ଭାସେ
ତୁମେ ମୋ ସପନ ରାତି !!
ପ୍ରୀତି ପରଶରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଝୁରେ
ପ୍ରେମ ଗୀତି ଗାଇଗାଇ;
ସପନ ରାତିରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜେ
ପ୍ରେମର ମହକ ପାଇ !!
ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମର ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର
ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ;
କରିବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜୀବନେ ସହସା
ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମ ମୂଲ !!
ଶୁଭ ଲଗନରେ ଗୋଲାପୀ ବେଳାରେ
କରିବି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ;
ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିବ ସାଥିରେ
ଧରିମୋ ଡାହାଣ ହସ୍ତ !!
ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରିବି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ;
ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହବମୋର
ଅସୁଝା ରହିବ ଋଣ !!
ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରେମ ନିରନ୍ତର
ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ଗାଥା ;
ପ୍ରେମ ଦୁନିଆଁରୁ ଆମେ ହଜିଗଲେ
ସାବକେ ପାଳିବେ ପ୍ରଥା !!
ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟତମା ଭୁଲି ବନି ଜମା
ରହିଲା ମୋ ପ୍ରେମ ରାଣ ;
ଫଗୁଣ ଆସିଲେ ଆସିବ ସରାଗେ
ସୁଜି ଦେବି ପ୍ରେମ ଋଣ !!
ସ୍ମୃତି ପ୍ରୀତି ଗୀତି ଶୁଣାଇବି ସାଥୀ
ପ୍ରେମ ମହଲରେ ମୋର ;
ପ୍ରେମ ମଧୁସ୍ପର୍ଶେ ଶୁଆଇବି ଶେଯେ
ଢାଳି ଖାଲି ପ୍ରେମ ନୀର !!
ପ୍ରେମର ନିଳୟ ହେବ ମୋର ଧନ୍ୟ
ଦବ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶପାଇ ;
ଲାଜର ଓଢ଼ଣି ଢାଙ୍କି ଦେବି ମୁଁହିଁ
ପାରିବେନି କେହି ଛୁଇଁ !!
ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, କାରା କର୍ମଚାରୀ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାର, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ

0 Comments