ବଣଫୁଲର କବିତା - ଅୟସକାନ୍ତ

ବଣଫୁଲର କବିତା - ଅୟସକାନ୍ତ

ବଣଫୁଲ ବଣରେ ଝରେ ଝୁରେ
ମନରେ ମରେ
ବଣଫୁଲ ଥରଥର କମ୍ଫିତ କଣ୍ଠରେ
କବିତା ପଢେ
ଏବେ, ବଣଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଛିଡି ଉଡେ
ହଁ, ବଣଫୁଲ ମନେପଡେ, ଖୁବ୍ ମନେପଡେ
ବଣଫୁଲ ବଣରେ ଫୁଟେ, ଏବେ !!!


ଅୟସକାନ୍ତ
ବନଦୂର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶଙ୍କରା,
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଫୋନ- ୯୪୩୮୨୩୮୨୪୩

0 Comments