ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ତୋ ରଥ ଯାତରାକୁ ଭାବି ଭାବି ଗଲି
ଅନେକ ମାଗିବି ବୋଲି
ରଥପରେ ତୋତେ ଦେଖି ରେ କାଳିଆ
ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି । (୦)

ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ହରିବୋଲ ଶବଦରେ
ତୋର ବଡଦାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛୁଳୁଥିଲା ରେ
ମଣିମା ମଣିମା, କାଳିଆ କାଳିଆ
ଶବଦରେ ଡୁବିଗଲି
ବଙ୍କାଓଠୁ ତୋର ହସର ଚମକେ
ସବୁ ତ ପାଶୋରିଦେଲି । (୧)
ତୋ ରଥ ଯାତରାକୁ ଭାବି ଭାବି ଗଲି ......

ତୋର ରାଜବେଶ ମନୋହର ଠାଣୀ
ଜଗତ ଭକତ ମନ ନିଏ କିଣି
ଯତି ମତିଭୁଲା ତୋ ରୂପ ପସରା
ନିମିଷକେ ଭୋଳ ହେଲି
ତୋର ରୂପ-ସୁଧା ନୟନ ପରଶେ
ମନକୁ ହଜାଇଦେଲି । (୨)
ତୋ ରଥ ଯାତରାକୁ ଭାବି ଭାବି ଗଲି.....

ମାଗିବା- ଖୋଜିବା-ପାଇବାର ଆଶା
କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମନର ନିରାଶା
ନିଊନ ଭାବନା ମନର ବିକାର
ବଡଦାଣ୍ଡେ ବୁଝିଗଲି
କିଛି ନଥିଲେ ବି ଭାବିବି ଏଥର
ସବୁ ମୋର ଅଛି ବୋଲି । (୩)
ତୋ ରଥ ଯାତରାକୁ ଭାବି ଭାବି ଗଲି.......


ସମ୍ପାଦକ, ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ ।

0 Comments