ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ଦି ହାତ ବଢେଇ ମାଗୁଛି ଗୋସେଇଁ
ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା,
ଦୀପଟେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଯମା
ଖଦ୍ୟୋତର ଦିଅ ଆଖ୍ୟା,,।।
ମଣିଷ ଜନମ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ
ନିଇତି କରୁଛି ପାପ,
ପାପର ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାରି ନାଥ ହେ
ବଞ୍ଚାଅ ଶରୀର ସ୍ତୁପ,,
ଗୁହାରୀ ମୋହର ଶୁଣି ହେ ମଣିମା
କୃପାକରି କର ରକ୍ଷା,,
ଦି ହାତ ବଢେଇ ମାଗୁଛି ଗୋସେଇଁ
ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା,।।
ଅସ୍ଥି ରକ୍ତ ମାଂସେ ଗଢା ମୋ ଶରୀର
ଖୋଜିଲା ଜାତି ଅଜାତି,
ମାନସ ପଟ୍ଟରେ ସବୁ ସମୟରେ
ରହିଲା ଘୃଣା ପକୃତି,,
ଭୁଲୁଛି ନିଜକୁ ଦିନକୁ ଯେ ଦିନ
ହରାଇ ମହତ ଶିକ୍ଷା,
ଦି ହାତ ବଢେଇ ମାଗୁଛି ଗୋସେଇଁ
ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା,।।
ଗର୍ବ ଅହଂକାର ବଢୁଥାଏ ବେଶୀ
ସ୍ବାର୍ଥେ ହେଇ ସ୍ବାର୍ଥପର,
ଏ ଦେହକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି କି ପାଇଁ
ନିଅ ତୁମ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର,,
ଆର ଜନମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ କରି
ଖଦ୍ୟୋତର ଦେବ ଆଖ୍ୟା,,
ଦି ହାତ ବଢେଇ ମାଗୁଛି ଗୋସେଇଁ
ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିକ୍ଷା,।।


ଏମ୍. ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments