ମାଆର କୋଳ - ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

ମାଆର କୋଳ - ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

ଶିଶୁଟିଏ ଭାବେ ମା' ର କୋଳ ହିଁ
ଅଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ।
ତେଣୁ ମା' କୋଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳେ,
ଖୁସିଥାଏ ତା'ର ମନ ।
ମା'ଟି କରି ଯତନ,
ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ହଲାଏ ଝୁଲାଏ,
ଛୁଆଟି ତା'ର ରତନ ।।
ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ମା' ହୁଏ ଖୁସି,
ମା'କୁ ଦେଖି ବି ଛୁଆ ।
ଛୁଆଟିଏ କିଛି ଆଘାତ ଲଭିଲେ,
କାନ୍ଦେ ମା'ଟିର ହିଆ ।
ଛୁଆ ପାଇଁ ତା'ର ମା,
ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦେ ପକାଇ,
ଛୁଆକୁ ହୁଅଇ ସାହା ।।


ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା
ପୋଷାଇ, ମହାକାଳପଡା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ମୋ- ୭୩୮୧୧୯୯୨୦୬

0 Comments