OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଶ୍ରାବଣୀ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଶ୍ରାବଣୀ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ବରଷା ଆଗମେ ଅଞ୍ଜନା ପତି
ଅଙ୍ଗେ ବହି ଘନ ଜଳଦ କାନ୍ତି
କିଆଁ, କେତକୀ ର ଗନ୍ଧ,
ମନ୍ଦ ଗତିରେ ବରଷା ରାଣୀର ହସ
ଶୁଷ୍କ ମରୁରେ ପ୍ରିତୀ କଦମ୍ବ ର ବାଶ
ଆହା କି ପୁଲକେ ତୋଳିଦିଏ ପ୍ରାଣୀ
ଜୀବନେ ମଧୂର ଛନ୍ଦ ।।

ପାନକରିବି ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ଭରି
ଅମୀୟ ପୀୟୂଷ ରସ ମାଧୁରୀ
ଶ୍ରାବଣୀ କୁଆଁରୀ ଛନ୍ଦ,
ଜୀବନ ଯୈ।ବନ ମନ ଉଦ୍ୟାନରେ
ପ୍ରିତୀ ଝରା ଧାରା ଶ୍ରାବଣୀ ରାଣୀ ରେ
ଆବାହାନ କରେ ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟେ
ଧୋଇନେଇ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧ ।।

ତବ ଆଗମନୀ ବାରତା ପାଇ
ଚାତକ ପରାୟୈ ରହିଛି ଚାହିଁ
ମୋ ମନ ଗଗନ ଇନ୍ଦୁ,
ମିଳନ ମୁଗ୍ଧ ତରୁଣ ହୃଦୟ
ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ନେହ ପ୍ରିତୀ ପରିଚୟ
ଆକୁଳ ଆବେଗେ ନୃତ୍ୟ କରିବ
ଜନଗଣ ମନ ସିନ୍ଧୁ ।।

କେକା ସଂଗୀତେ ସ୍ବାଗତ କରେ
ସଜାଇ ତୋରଣ ସାତ ରଙ୍ଗରେ
ନାଚେ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ,
ଚାହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ତୁମରି ପାଇଁ
ସବୁଜ ଦୁର୍ବା ସୁପାତୀ ଫେଇ
ଏଇମୋ ଜୀବନ ଯୈ।ବନ ନଦୀ କୁ
ମଧୂମୟ କର‌ ବନ୍ଧୁ ।।

ଦିନ ଦିନ ଧରି କେତେ ‌ଯେ ପକ୍ଷ
ମାସ, ଦିନ,ଋତୁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ
କରି ମୁଁ ହେଲିଣି ଅନ୍ଧ
ନୀଳ ଅମ୍ବରୁ ମେଘ ଡମ୍ବରୁ
ଚଞ୍ଚଳା ଚପଳା ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁ
ସେ ମହାର୍ଘ ରସ ଆନନ୍ଦେ ପରସ
ଦୂର ହେଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖେଦ ।।

0 Comments