OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ରାବଣର ଗର୍ବ ଚୁର୍ଣ୍ଣ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ରାବଣର ଗର୍ବ ଚୁର୍ଣ୍ଣ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କରି ଆରୋହଣ ଚଞ୍ଚଳେ ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦନ
ପବନ ସମାନ ଚଳିଲା ତକ୍ଷଣ ମୁଖ ତା ଦିଶୁଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ
ରାବଣ, ଶୁବଳଗିରି କୁ ଗମନ
କରିଲା ସେଦିନ ହୋଇ ସେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଙ୍କ ଆଗମ ।।
ଜଗତି ରେ ବସି ହେଉଥିଲା ଖୁସି ୟେ ସମୟେ ଶୁକ,ସାରଣ
ଜଣାକଲେ ଯାଇ ଆହେ ଲଙ୍କସାଇଁ ବିପଦ ହେଲାଣି ଆସନ୍ନ
ଶ୍ରୀରାମ, ସହିତ ବାନର ସଇନ
ଶୁବଳଗିରି ରେ ଉପଗତ ଆସି କରିବେ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ ।।
ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ରହି ନିରେଖି ଦେଖଇ ଶ୍ରୀରାମ ଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ
ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ କି ସ୍ବତ୍ସ ସଲିଳ , ମରକତ‌ ମଣି ରକମ
ମଦନ, ନହେବେ କୋଟିଏ ସମାନ
କୋଟି ଭାନୁ ଜ୍ବୋତି ପରାୟ ଦିଶନ୍ତି ଝଲସି ଉଠଇ ନୟନ ।।
ଅନେକ ସଇନ ମଧ୍ୟ ରେ ଆସିନ ଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ
ଦିଶଇ ଏମାନ ତାରକା ଶୋଭନ ଉଦେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ
ଦେଖିଣ, ଶଂକାରେ ନିକସା ନନ୍ଦନ
ଭାବୁଅଛି ମନେ କିଂପା ଅକାରଣେ ସୀତାଙ୍କୁ କରିଲି ହରଣ ।।
ବୀର ହନୁମାନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀ ଆଉ ଜାମ୍ବବାନ
ଅଙ୍ଗଦ,ସୁସେଣ ସହ କପିଗଣ ଶ୍ରୀରାମ ସେବାରେ ମଗନ
ଆନନ, ତଥାପି ଦିଶଇ ମଳିନ
ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନେ ସତେ ଅଛନ୍ତି କୈ।ସଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ।।
ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତେ ଧନୁର୍ବାଣ ଲଙ୍କାଗଡେ କୃଦ୍ଧ ନୟନ
ନିକ୍ଷେପ କରିଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାମ ଅଗ୍ନି କି ହୁଏ ଉଦ୍ଗିରଣ
ମନନ, କରେ କରି ରୂପ ଦର୍ଶନ
ସେହି କୋପାନଳେ ସତେକି ଅଚିରେ ଜଳିଯିବ ଲଙ୍କା ଭୁବନ ।।
ଆକାଶେ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ରାମ ପଚାରିଲେ ,ବିଭିଷଣ
କହଇ ଆକାଶେ ରହି ‌ଦଶାନନ ସୈନ୍ୟ କରୁଅଛି କଳନ
ଶୁଣିଣ, ଉତ୍ତୋଳି କୋଦଣ୍ଡ କମାଣ
ବିନ୍ଧିଲେ କ୍ରୋଧରେ ଛେଦି ପକାଇଲା ତାର ଛତ୍ର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ।।
ଶ୍ରୀରାମ କୋଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଘାତେ ଚଣ୍ଡ ଲାଜ ଆଉ ଭୟ ପାଇଣ
ହୋଇ ତରତର ଫେରିଲା ସତ୍ବର ଭାବେ ମନେ ଲଙ୍କ ରାଜନ
ମରଣ, ବେଳ ନିଶ୍ଚେ ହେଲା ଆଗମ ,
କହଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଲଙ୍କା ସହ ତୋର ଜୀବନ ।।

0 Comments