OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପ୍ରେମ - ରଜତ କୁମାର ନାୟକ

ପ୍ରେମ - ରଜତ କୁମାର ନାୟକ

ମୁଁ ସେଇ ହୃଦୟ କୁ ଚାହେଁ
ଯେଉଁ ହୃଦୟେ ଅଛି ମୋ ମନ
ମୁଁ ବାଦଲ ମୋର ପ୍ରେମିକା
ସେ ନିସ୍ତବ୍ଦ ରାତି ର ଜହ୍ନ .....
ମୁଁ ଦିଶାହୀନ ଚଢେଇ ଟେ
ଭାବୁଛି ଗଢ଼ିବ ନୀଡ଼
ମୁଁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ କୁ ଦେଖେ
ସେଠି ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ....
ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଟେ ଚାହେଁ
ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ର ନାମ ପ୍ରେମ
ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ରେ ଥିବ
ବିଶ୍ୱାସ ର ଅନ୍ୟ ନାମ ....
ମୁଁ ଫୁଲ ର ଅଟେ ପ୍ରେମିକ
ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଭଅଁର ଟିଏ
ମୋ ପ୍ରେମ ରେ ପାଗିଳି ହେଇ
ସିଏ ଖୁସିରେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ....
ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ମରୀଚିକା
ପ୍ରେମ ଏକ ଏକ ପରିଚୟ
ଭରସା ର ପ୍ରତିଶୃତି
ପ୍ରେମ ତ ଅତୁଳନୀୟ ...

0 Comments