OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମନ୍ଦିର - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମନ୍ଦିର - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ଦାନ କର ବା ନକର
ନିଜ ଘରକୁ ଆଗ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀପ ଦାନ କର ବା ନ କର
ନିଜ ହୃଦୟରୁ ପାପ ର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଗର୍ବ କୁ ଦୂର କର
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କର ବା ନ କର
ନିଜକୁ ସରଳ କରି ବ୍ୟଥିତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ୍ବନା ପ୍ରଦାନ କର
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସIସ̖ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କର ବା ନ କର
କୌଣସି ପତିତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗ ବା ନ ମାଗ
ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ ଆଗ I


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments