ଜୟଗାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଣ୍ର

ଜୟଗାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଣ୍ର

ଫୁଲ ଫୁଟେ ବଗିଚା ରେ
ସେ କି କେବେ ବିଚାରେ
ଯିବ ପ୍ରୃଭୁଂକ ଲାଗି ମନ୍ଦିର
ଯିବ ସେ ଗଣିକା ର ଘର
ଜୀବନ ଆସେ ଦୁନିଆ ରେ
ଜାଣେନି କି ହେବ ପରେ
ଛାଡି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ
ହସି କର ଜୀବନ ଜୟଗାନ |

0 Comments