OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଶେଷ କଥା - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଶେଷ କଥା - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଖୋଜିବାକୁ ବାକି ଅଛି
ଆଉକି ଠିକଣା
ଅଧା ବାଟେ ହାତ ଛାଡି
କଲ ବାଟବଣା ।

ଦୂର ଦେଶେ ଚାଲିଯିବି
ମୁଁ ଯେ ଏକା ହୋଇ
ତୁମ ସାଥେ ଆଉ କେବେ
ଭେଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ସମୟ ସାଥୀରେ ଦିନେ
ହେବିମୁଁ ବିଲୀନ
ଏଇ ଦୁନିଆଁ ରୁ
ପୋଛି ଦେଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ।

ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର
ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା
ମନ ସପନ କୁ ନେଇ
ଜୀବନର ଏଇ ଶେଷ କଥା ।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments