OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା

ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା

ତୁମେ ଗୋ ସ୍ମୃତି ଗତରାତି ପ୍ରୀତି,
ଅଛୁଆଁ ପରସ ଚିହ୍ନ ।
ସାଵନୀ ତନୁରେ ଲୋଟାଇଛି ଦେହ,
ସତ ନୁହେଁ ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ।
ଚିବୁକ ଚୁମିଛି ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପୁଣି,
ଭାଳି ପୀରତି ମଦିରା ।
ଭାବରେ କରିଛି ପୀରତି ଯଜ୍ଞ,
ଭାବି ତୋତେ ଅପସରା ।
ଅନତି ଦୂରରେ ରହି ସିନା ଦେହ,
ମନ ଖାଲି ତଵ ପାଶେ ।
ସପନରେ ପାଇଁ ଛୁଇଁଛି ସେ ତନୁ,
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସେ ।
ଦେଖିଛି ତନୁରୁ ଅୟୁତ ଅପୂର୍ବ,
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିସାର ।
ଦେହ କୋଣାର୍କରେ ପରଖିଛି ତୋତେ,
ଛୁଇଁ ହସ୍ତଧାରେ ମୋର ।


ସୀମାଞ୍ଚଳ ରଣା
କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ

0 Comments