ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି - ସିପ୍ରା ନାମତା (ନମ୍ରତା)

ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି - ସିପ୍ରା ନାମତା (ନମ୍ରତା)

ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି,,
ଉଷ୍ଣତା ର କମ୍ପନ୍ନ ଅଛି ମୋ ସ୍ନାୟୁ ରେ
ମନ ଭିତରୁ ଚେଇଁ ଉଠୁଥିବା
ରାକ୍ଷସ ପଣିଆ ବି ମଉଳିଯାଏ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେତା ମଣିଷ ଟି କେତେବେଳେ
ହୋଇଯାଏ ଦେବତା ରେ ରୂପାନ୍ତର
ଅବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ରେ ।।

ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ,,
ଛାତିତଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳୁଛି ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ର ରେ
ସନ୍ଦେହ ର ଘନ କୁହେଳୀକା ରୁମୁକ୍ତ ହୋଇ
ଭଲପାଇବାର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଇଚ୍ଛାରେ
କେତେବେଳେ ପାଲଟିଯାଏ ମାବବୀ ରୁ ଦେବୀ
କଳ୍ପନା ର ଅମୁହାଁ ଦେଉଳେ ।।

ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଜଳିବାକୁ ଭଲଲାଗେ
ଦୁଃଖ ର ଦହନ ରେ
ଅନୁରାଗ ର ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ନୟନ ରେ
ଅନନ୍ତ ରୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ସାଜିବାକୁ ପାଷାଣୀ ଏ ଅସରନ୍ତି ପଥେ। ।।

ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ,,
ମଧୁସ୍ୱନ ବାଜିଉଠେ ମନ ବୀଣା ଝଙ୍କାରରେ
ତନ୍ଦ୍ରାୟିତ ମନ ତଳେ ଶିହରିତ ପୁଲକ ରେ
ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ର ଆବେଗ ଯେ ତୋଳିଧରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା
ନିର୍ବାଣ ବି ହାରେ ଏଠି, ମୋକ୍ଷ୍ୟ ଲୋଡା ହୁଏନା
ଯେତେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା, ଗଢା ଖେଳ ଏଠି ହୁଏରେ। ।।

0 Comments