OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମୋ ଗାଆଁରେ ସଂଜ - ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ମୋ ଗାଆଁରେ ସଂଜ - ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପାହାଡ଼ ପଛେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ
ସୂରୁଯ ଦେବ ବେଗେ
ଗୋଠକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରେ
ଗାଈଆଳଟି ଆଗେ। ।

ପକ୍ଷୀଟି ଫେରେ ବସାକୁ ତାର
ହୋଇଲେ ସଂଜ ପରା
କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂଜ ଆକାଶେ
ଦିଶେ ସଂଜୁଆ ତାରା ।

ହସେ କେତକୀ ହସେ ମାଳତୀ
ହସେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ
ଗହୀରୁ ଫେରେ ଦନେଇ କାକା
ଫିଟେଇ ତାର ହଳ ।

ଚଉରା ମୂଳେ ବୋଉ ଦିଅଇ
ସଂଜ ବତୀକୁ ଜାଳି
ପୁରାଣ ପଢେ ନିଧିଆ ନନା
ଗଡେଇ ଜପା ମାଳି ।

ଗହଳି ଶୁଭେ ଚାହାଳି ଆଡୁ
ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ଘୋଷା
ସନା ଗୁରୁଜୀ ବେତ ପାହାର
ତା ସାଥେ ଅଙ୍କକଷା। ।

ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ
ଗପ ଆସର ଜମେ
ଘର ଭିତରେ ଧିଆନେ ଥାଏ
ମାଆତା ନିଜ କାମେ ।

ପାହାଡ଼ ପାଣି ବିଷ ଅମୄତ
ଚାଲେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ
ଗାଆଁ ଦାଣ୍ଡଟା ପଡଇ ଫାଟି
ଶୁଭଇ କୋଳାହଳ। ।

ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ କିଆଗୋହୀରୁ
ବିଲୁଆ ରଡି ଛାଡେ
ମାଛି ଅନ୍ଧାରେ ବାହୁଙ୍ଗା ତଳୁ
ଜହ୍ନଟି ମୁହଁ କାଢେ ।
ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ଜୟପୁର ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ
ମୋ-୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮/୭୦୦୮୯୨୫୯୫୪

0 Comments