ବାନ୍ଧିଦେ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ବାନ୍ଧିଦେ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ସୂର୍ଯ୍ୟ,ଚନ୍ଦ୍ର,ତାରା ଆକାଶ ପୃଥିବୀ
ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସାକ୍ଷୀ,
ସୁନା ଭଉଣୀ ମୋ ଆଲୋ ସୁନାନାକି
ବାନ୍ଧିଦେ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ,,।।

ଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରାଣ ଶରୀରେ ମୋହର
କରିବି ଲୋ ତତେ ରକ୍ଷା,
ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ମୁଁ
ଦୁଃଖ ନେବି ତୋଠୁ ଭିକ୍ଷା,,
ଚାହୁଁନି ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି ମଧ୍ୟ
ଭିଜୁ ବୋଲି ତୋର ଆଖି,,,
ସୁନା ଭଉଣୀ ମୋ ଆଲୋ ସୁନାନାକି
ବାନ୍ଧିଦେ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ,,।।

ଭିକ୍ଷା ଆକାରରେ ଦେବୁ ଦୁଃଖ ଯେତେ
ସୁଖ ମୋ କପାଳୁ ନେଇ,
ହସରେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଭଉଣୀ
ଏତିକି ଚାହେଁ ତୋ ଭାଇ,,
କଥା ଦେଲି ଆଜି କଥା ମୁଁ ନରଖି
ଯିବିନି କଦାପି ଠକି,,,
ସୁନା ଭଉଣୀ ମୋ ଆଲୋ ସୁନାନାକି
ବାନ୍ଧିଦେ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ,,,।।


ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
ଏମ୍.ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments