ରାଗ—ପୁରିଆ, ତାଳ--ଏକତାଳି

ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର
ଲତା ଗହଳରେ ନାଚେ ମୟୂର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର... ।।
ଆଷାଢ଼ ମାସର ନବଜଳଧର
ଶ୍ୟାମଳ ବିମଳ ଶୋଭିତ ଅମ୍ବର
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଠାକୁର
ଏ ଯାତର ନାହିଁ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।
ଅଭିନବ ଯାତ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚାଟ
ଗନ୍ଧର୍ବ,ଅସୁର,ସୁର,ସାଧୁ,ସନ୍ଥ
ହୋଇଲେଣି ରୁଣ୍ଡ ଶୀରିଖେତର ରେ
ଗୁଡକୁ ଯେସନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।
ସୈ।ଦାମିନୀ ହସ ବଜ୍ର ର୍ନିଘୋଷ
ବରଷାକୁ କୁ ଦେଖି ନଡର ପଥିକ
ତରତର ହୋଇ ଚାଲରେ ବାଟୋଇ
ଦେଖିବୁ ବାମନ ନନ୍ଦକିଶୋର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥେ
ପତୀତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏ ଜଗତେ
ଦୟାମନାସୁଛି ହେ ଜଗତପତି
ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର ଈଶ୍ବର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।
ମୋ ମନ ମୟୂର ତୁ କଳା ବାଦଲ
ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ କୁଞ୍ଜେ ହେଲି ମୁଁ ବିଭୋର
ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥେ
ପାପ ଚକ୍ଷୁ ହେବ ପବିତ୍ର ମୋର , ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।
ଦୁଃଖ ପାସୋରା ରେ ମୋ ରଙ୍କ ରତନ
ମୁଁ ଛାର ମାନବ ତୁମେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୁମରେ ଆହେ ଚକ୍ରଧର
କାଳ ଭୟୁ କରିବ କି ଉଦ୍ଧାର,? ମେଘମାଳା ଦିଶେ କଳା ଘୁମର…।।