ବାପା, ମା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ବା ଝିଅ
ଆମର ପ୍ରକୃତ ସାଥି ଆମର ଏ ଦେହ
ଆମ ଦେହ ସାଥି ନ ଦେଲେ କେହି ନ ରହିବେ ସାଥିରେ
ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ରହେ କେବଳ ସାଥିରେ
ଆମେ ଆମ ଦେହ କୁ ଯତ୍ନ କରିଥିବା ଯେତିକି
ବହୁ ଗୁଣେ ତାହା ପୁଣି ଫେରିବ ଆମ କତିକି
ଆମର ଏ ଦେହ ଆମରି ଏକ ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ
ଯତ୍ନ କର ଚିର ସାଥି ଆମର ଏ ଦେହର I
ରମା କାନ୍ତ ମିଶ୍ର