କରୁଣା କର କୃପାସିନ୍ଧୁ - ମିଥୁନ୍ ସାହୁ

କରୁଣା କର କୃପାସିନ୍ଧୁ - ମିଥୁନ୍ ସାହୁ

ସୁଖ ଟିକେ ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି
ରଖିଛି ସାହାସ ମନେ,
ଜାଣି ମୁଁ ପାରୁନି କେତେଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ସହିବି ଏଇ ଜୀବନେ,,।।
ଦୁଃଖିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲଦୁଅଛ ଯଦି
ଦୁଃଖର ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି,
ସହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକତି ଦିଅହେ
ମୁକତି ଦୁଆର ଖୋଲି,,।।
ଦୁଃଖିଟିଏ ଯେବେ ତୁମ୍ଭରି ପାଖରେ
ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ,
ସବୁକିଛି ସିଏ ଭୁଲିଯାଇ ସତେ
ତୁମ୍ଭକୁ ହିଁ ଡାକୁଥାଏ,,।।
କରୁଣା କର ହେ ତୁମ୍ଭେ କୃପାସିନ୍ଧୁ
ଆଶିଷ ତୁମର ଢ଼ାଳି,
ତୁମ୍ଭରି ସଂସାରେ ଦୁଃଖଯେତେ ଅଛି
ସବୁତକ ଦିଅ ଜାଳି,,।।


ମିଥୁନ୍ ସାହୁ
ମାଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments