OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ହେ ପ୍ରଭୁ - ରଜତ କୁମାର ନାୟକ

ହେ ପ୍ରଭୁ - ରଜତ କୁମାର ନାୟକ

ଜନସମାଗମ ଥିଲା ଯୋଉଠି କାଲି
ଜନଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି
ମାଉସୀ ପାଖରେ ଯାଇ ହସୁଛି ସେଠି
ଲୋଟାଣି ର ଲୁହ କିଏ ଦେଖିବ ଏଠି....
ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ତୋ ବଡଦାଣ୍ଡ
ଗୁଂଜରିତ ହେଉଥିଲା ତୋଅରି ନାମ
ତୋ ଓଠ ହସ ରେ ଥିଲା ମୋ ଆଖି ଲୁହ
ମୋ କୋହ ରେ ଲୁଚିଥିଲା ତୋ ପ୍ରତି ମୋହ....
ଆର ଜନମ ରେ ଯଦି ମଣିଷ ହେବି
ଭିକାରି ଟେ ହେଇ ପୁଣି ଜନମ ନେବି
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ କାଳିଆ
ଏତିକି ତ ତୋ ପାଖରୁ ଆଶା ରଖିବି....
ଆଖି ଦେଖୁଥିବ ତୋର ଚକାନୟନ
ତୋ ନାମ ରେ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନ
ଭିକ ମାଗୁଥିବି ତୋର ଭଜନ ଗାଇ
ଶରୀର କୁ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ....
ମରିଗଲେ ହେଇଯିବି ଅଚିହ୍ନା ଶବ
କେହି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯିବ
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ରୁ ମତେ ମୁକତି ଦେବୁ
ତୋ ପାଦ ତଳ ର ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିବୁ....

0 Comments