Ad

header ads

ମନ - ରଜତ କୁମାର ନାୟକ

ରିପି ଝିପି ବରଷା ରେ ଭିଜା ମାଟି ବାସ୍ନା
ସେଇ ନଦୀ ତୁଠ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ....
ଶୀତଳ ମଳୟ ଆଜି କିଛି ସ୍ମୃତି ନେଇ
କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଏ ମନ କୁ ଚୋରେଇ ....
ବାଦଲ ତୁ ଅମାନିଆ କେବେଠାରୁ ହେଲୁ
ନିଜେ ହେଲୁ ଆଉ ମୋର ମନ କୁ ବି କଲୁ ....
ନିଜେ ସିନା ଚାଲିଗଲୁ ଟିକିଏ ବରଷି
ମନ କୁ ହୃଦୟ ପାଇଁ କଲୁ ପରଦେଶୀ ....
କେତେ ନିବେଦନ କରେ ଅବୁଝା ମନ କୁ
ମନ କିନ୍ତୁ ଫେରେ ନାହିଁ ହୃଦୟ ପାଖକୁ ....
ଆରେ ଅବୁଝା ବାଦଲ ଯଦି ବରଷିଲୁ
ସ୍ମୃତି କୁ ସାଥିରେ ଧରି କାହିଁକି ନ ଗଲୁ ....
ମନ ଆଜି ସ୍ମୃତି ସହ କେଉଁ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ
ରଙ୍ଗି ଯାଇ ହୃଦୟ କୁ ପରିଚୟ ମାଗେ....
ଚିହ୍ନା ହୃଦୟ କୁ ଆଜି ପର କରିଦିଏ
ହୃଦୟ ବି ନିରବ ରେ ସବୁ ସହିଯାଏ....
ଜାଣିଛି ସେ ମନ ତାର ଭାରି ଅଭିମାନୀ
ତାକୁ ଛାଡି କେବେ ସିଏ ରହିପାରିବନି ......


ଜେ.ଇ - ୨୦୦,
ଜଗଦା, ରାଉରକେଲା
ମୋ : ୯୪୩୭୧୫୨୬୮୮

Post a Comment

1 Comments

You can write now your valuable comments here. Off-topic comments may be removed or deleted without prior notice.