Ad

header ads

ନୀଳାଚଳ ପତି ଙ୍କୁ ଦେଖ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ରାଗ---ମିଶ୍ରକାଫି  ତାଳ---ଖେମଟା

ନୀଳଚଳ ପତି ଙ୍କୁ ଦେଖ
କି ମଞ୍ଜୁଳ ତାଙ୍କ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ।।

ମହାବାହୁ ଚାରିମୂରତି
ରତ୍ନସିଂହାସନେ ବସନ୍ତି
ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଚାରିପାରୁସ ରେ
ଧନ୍ୟ କଳାକାର ଜାଣେ କୁହୁକ , ନୀଳାଚଳ ପତି ଙ୍କୁ….।।

ଆଷାଢ଼ ରେ ରଥଯାତରା
ତିନି ରଥ ଦିଶଇ ତୋରା
ସିଂହଦ୍ଵାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାରୁସରୁ
ରଥ ବାହି ନେଇଯାଏ ଡାହୁକ , ନୀଳାଚଳ ପତି ଙ୍କୁ….।।

ଚାରିଦିଅଁ ତିନି ରଥ ରେ
ପତିତପାବନ ଯାତରେ
ପାପୀ ପାପ,ତାପ ନାଶିବା ପାଇଁକି
ବିଜୟ କରନ୍ତି ବିଶ୍ଵ ପାଳକ , ନୀଳାଚଳ ପତି ଙ୍କୁ….।।

ନନ୍ଦିଘୋଷେ କଳା ବାମନ
ଦେଖ ଆରେ ଅବୁଝା ମନ
କହଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭବବନ୍ଧୁ ପାର
ହେବୁ ଭଜ ସେହି ମହାନାୟକ , ନୀଳାଚଳ ପତି ଙ୍କୁ…।।

Post a Comment

0 Comments