ମିଛ ମାୟା ସଂସାର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମିଛ ମାୟା ସଂସାର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମହାବାହୁ , ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣଯାଉ ହେ
ମହାବାହୁ , ନାମ… ।।

ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମୋର
ତୁମେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ତୁମେ ଜଗତ ଜୀବନ
ସରୋଜ ପଦେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ହେ
ମହାବାହୁ , ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ।।

ବିଷୟା ବିଷ ପଙ୍କେ ମାୟା ଆବିଳ ଛନ୍ଦେ
ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଅଛ ନିଜେ ତ ଲୁଚି ରହୁଛ
ମୋ ଉପରେ କିମ୍ପା ପ୍ରଭୁ ସାଧୁଅଛ ଦାଉ ହେ
ମହାବାହୁ ,ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ।।

ପଦ୍ମ ପତ୍ର ର ଜଳ ପରି ମୁଁ ଢଳ ଢଳ
ପାଣି ଫୋଟକା ଜୀବନ ଛାଇ ଆଲୁଅ ସମାନ
ନଗନ୍ୟ ନିରେଖ ଜନେ ସୁ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଥାଉ ହେ
ମହାବାହୁ , ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ।।

ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଥ ଆହେ ଦୁଃଖୀ ସଙ୍ଗାତ
ତୁମ ବିନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ହାଏ
ତେଣୁ ଜପେ ଜଗନ୍ନାଥ ତବ ଦୟା ହେଉ ହେ
ମହାବାହୁ , ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ।।

କହେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦୀନ ହେଉଛି ହୀନିମାନ
ଦୟାକର ଦୀନଜନେ ଦୁଃଖୀ ଡ଼ାକ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ
ଜୀବଯିବା ବେଳେ ତୁମ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ହେ
ମହାବାହୁ , ନାମ ଜପି ଜପି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ।।

0 Comments