ଆଗେଇ ଆସରେ ଭାରତ ମାତାର ଜାଗ୍ରତ ବୀର ସଇନ
ଏଇ ମାଆ ମାଟି ପାଣି ପବନ ତୋ ଶରୀରେ ପ୍ରବାହମାନ
ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମୀ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ମାଆର ରୂପ କୁ ଦେଖି
ଶୈଶବ ଯା କୋଳେ ଯାରଦୁଗ୍ଧ ପାନେ ଜୀବନେ ତୁ ହେଲୁ ସୁଖି
ସେ ମାଆ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି କିରେ କେମିତି କାଟୁଛୁ ଦିନ
ଆଗେଇ ଆସରେ ଭାରତ ମାତାର ଯାଗ୍ରତ ବୀର ସଇନ ।।

ଆସହେ ଲେଖକ ଶ୍ରମିକ ବଣିକ ଆସ ଆସ ସାଧୁଜନ
ଆସ କୃଷକ ଆସ ସୈନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେ ବିଦ୍ୱାନ
ସୀମାରେଖା ଟପି ଗଲାଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ , ଦୁର୍ନୀତି ,ର ଅତ୍ୟାଚାର
ସନ୍ତ୍ରାସ, ମାଓ ନାଗଫାଶେ ଯଥା ସଉମିତ୍ରୀ ରାମବୀର
କେତେ ହୀନ କର୍ମ ମାଆର ଛାତିରେ ଅସହ୍ୟ ହୁଅଇ ପ୍ରାଣ
ଆଗେଇ ଆସରେ ଭାରତ ମାତାର ଜାଗ୍ରତ ହନୁମାନ ।।

ସୁ-ଶାସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ଗ୍ରସ୍ତ ତ୍ରସ୍ତ ଦେଖ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଜୀବନ
ନିଦାଘ ଜ୍ବଳନ ବଢି,ମରୁଡି ର ଘୋର ଘର୍ଘର ତାନ
ଏହି ଦାବାନଳେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଖ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ
ସୁପ୍ତ କିପାଇଁ ଶୁଣିକି ପାରୁନୁ ମା’ର ଡାକକୁ ହାୟେ
ଆଉ କେତେ ହେଲେ ଚେତିବ ଶୋଇଛ ଧ୍ବଂସ କରେ ଆବାହନ
ଆଗେଇ ଆସରେ ଭାରତ ମାତାର ଜାଗ୍ରତ ଭୀମ ସେନ ।।

ସରି ସରି ଆସେ ବିଭବ ବୈଭବ ନ ମଣି ନିଜକୁ ହୀନ
ମାଆର ଦୁଃଖ ରେ ଚେତିଉଠ ଖରେ ରଖ ଅବଶେଷ ମାନ
ନଗ୍ନ କାମନା ସ୍ବାର୍ଥ ଭାବନା ବିଷ ବିଷୟା ନିଶାରେ
ଜଲ୍ହାଦ ହସ୍ତେ ବନ୍ଦିନୀ ମାଆ ଭୂଗୋଳ ବଦଳି ଯାଏ ରେ
ଧର୍ଷୀତା ହୁଏ କର୍ଷିତା ହୁଏ ମାଡିଆସଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ
ଆଗେଇ ଆସରେ ଭାରତ ମାତାର ଜାଗ୍ରତ ବୀର ସଇନ ।।