ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଦିଅ - ମିଥୁନ ସାହୁ

ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଦିଅ - ମିଥୁନ ସାହୁ

ହସିଦେଇ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ
ଥରୁଟିଏ କଥା ମାନ,
ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ ପ୍ରିୟା
କରନାହିଁ ଅଭିମାନ,,।।
ଉଦାସୀ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ତୁମର
ଭଲ ଲାଗେନାହିଁ ସତେ,
କି ଦୋଷ କରିଛି ତୁମରି ପାଖରେ
କହିବକି ଥରେ ମତେ ?,,।।
ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ ମିଠା ମିଠା ତୁମେ
କଥା ପଦେ କହିଦିଅ,
ନିରବରେ ଆଉ ରୁହନାହିଁ ପ୍ରିୟା
ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଦିଅ,,।।


ମିଥୁନ୍ ସାହୁ
ମାଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments