ଅଜାଙ୍କର ମନ ବରା ଖାଇବାକୁ - ଲଳିତା ଜେନା

ଅଜାଙ୍କର ମନ ବରା ଖାଇବାକୁ - ଲଳିତା ଜେନା

ଅଜାଙ୍କର ମନ ବରା ଖାଇବାକୁ
ଘରେ ନ ଥାଏ ଯେ ବିରି ।
ତର ତର ହୋଇ ଅଜା ଧାଇଁ ଗଲେ
ବ୍ୟାଗ୍ ଟିଏ ହାତେ ଧରି ।
ହାଟରେ ଦେଖିଲେ ପିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗ
ଚା ପିଆ ହେଲା ଭାରି ।
ମନେ ପଡିଗଲା କହି ଆସିଥିଲି
ଝଅଟ ଆସିବି ଫେରି ।
ଗପି ସପି ଅଜା ଆସିଲା ବେଳକୁ
ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଚାରି ।
ଦିନ ଜାକ ଆଈ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା
ପିଆଜ ପନିକି ଧରି ।
ଅଜା ଡାକ ଦେଲେ କୁଆଡେ ଗଲ ହେ
ହୋଇ ଗଲା ଟିକେ ଡେରି ।
ତମ ତମ ହୋଇ ଆଈ ଆସିଗଲା
କବାଟ ଖୋଲିଲା ଘିରି ।
ଦିନ ଯାକ ଆଜି ଉପାସ ରହିଲ
ବରା ଖିଆ ନିଶା କରି ।
ବରାଖିଆ ଆଜି ହୋଇ ପାରିବନି
ପାଣିରେ ପଡିନି ବିରି ।

0 Comments