ଭଲପାଏ ବୋଲି - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଭଲପାଏ ବୋଲି - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଭଲପାଏ ବୋଲି ଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି
ହୃଦୟରେ ଅଛ ପ୍ରିୟା ;
ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହଜିଲି ପ୍ରେମରେ
କାହିଁକି କଲ କିମିଆଁ !!
ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମୋହରି ଠିକଣା
ପରଖି ନଥିଲ ତୁମେ ;
ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରୀତି ପରଶରେ
ଭଲ କି ପାଇଲ ମୋତେ !! ?!!
ଶୟନ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ
ଭାବୁଚି ମୁଁ ତୁମ କଥା ;
ଆଖି ସପନରେ ତୁମ ଛବି ଭାସେ
ଅଭୁଲା କହାଣୀ ଗାଥା !!
ଅଳପ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆମର
ଗଳପ ହବକି ପ୍ରିୟା ;
ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ତୁମ ରାଇଜକୁ
ମୋତେ କରି ଦେଇ ଏକା !!
ଜାଣିନି ଠିକଣା ହେବି ବାଟବଣା
ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ;
ଆସିବକି ଫେରି ମୋର ସୁନା ପରୀ
ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବାକୁ !!
ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲ
ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ;
ସମାଜିକ ପ୍ରଥା ମନେ ଆଣେ ସଂକା
ସେଥି ପାଇଁ ଭୁଲିଲକି !?!
ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚୀ ମନେ ମାରେ ଉଙ୍କି
ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରଥା ଭେଦ ;
ସବୁ ମଣିଷ ର ସମାନ ରକତ
ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁତ ସତ !!
ପ୍ରିୟା ଅନାମିକା ଭୁଲିତ ଯିବନା
ଏତିକି ମୋ ଅନୁରୋଧ ;
ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମୀକ ପ୍ରେମ ମୋ "ପବିତ୍ର
ଅତ୍ମା ମନ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ !!
ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ
ଧୁରୁସିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ

0 Comments