ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ହଁ ତୁ କହିଦେ - ମିଥୁନ୍ ସାହୁ

ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ହଁ ତୁ କହିଦେ - ମିଥୁନ୍ ସାହୁ

ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତତେ ବହାହେବି
ରାଜିହବୁକି ମୋ କଥାରେ,
ସାରା ଜୀବନକୁ ସାଥିଟିଏ ହୋଇ
ରହିବାପାଇଁ ମୋ ସାଥିରେ,,।।
ତୁ ରାଜି ହୋଇଲେ ମତେ କଥାଦେଲେ
ବସିବି ତୋ ସାଥେ ବେଦିରେ,
ବୋହୁରାଣୀ କରି ସାଥିରେ ମୋହର
ନେଇଯିବି ପାଲିଙ୍କିରେ,,।।
କଥା ମୁଁ ଦେଉଛି ଜୀବନରେ ତତେ
ରଖିବି ଯେ ସଦା ଖୁସିରେ,
ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ହଁ ତୁ କହିଦେ
ହଜେଇଦେବି ମୋ ପ୍ରେମରେ,,।।


ମିଥୁନ୍ ସାହୁ
ମାଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments