OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପ୍ରେମ ତୋର ଜଉଘର - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ପ୍ରେମ ତୋର ଜଉଘର - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ମହୁଝରା ସେଇ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ
ପ୍ରେମ ତୋର ଜଉଘର
ସେଘରକୁ ଯାଇ ଜଳିଲା ପରେବି
ଯାଉଥାଏ ବାର ବାର ।

ଏଇ ଦେହମନ ଅଙ୍ଗାର ହେଲାଣି
ତଥାପି ଛାଡିନି ମୋହ
ପାଉଁସ ହେବାକୁ ଭାରି ଇଛା ମୋର
ଢାଳି ସବୁ ଲହୁ ଲୁହ ।

ଆପଣେଇ ନବୁ ଅବା ଦୂରେଇବୁ
ତୋ ହାତେ ସବୁ ବିଚାର
ମହୁଝରା ସେଇ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ
ପ୍ରେମତୋର ଜଉଘର ।

ତୋ ବିନା ମନଟା ଏମିତି ଅବୁଝା
ସବୁ ଏଠି ଦିଶା ହିନ
ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି ପାହୁଣ୍ଡରେ
ଦିଶେ ତୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ।

ତୋ ମିଠା ହସରେ ପ୍ରତାରଣା ଛିଟା
ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ମନ ମୋର
ମହୁଝରା ସେଇ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ
ପ୍ରେମ ତୋର ଜଉଘର - - - - - -


ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ମୋ- 8018646704

0 Comments