ମନ ଶାନ୍ତି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମନ ଶାନ୍ତି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଭଲା କେତେ ଭଲ ହେଲା
ଫେସବୁକ ଯୁଗ ଆସିଲା
ପିଲା, ଯୁବା, ବୁଢା ଆମ ପରି
ନିତ୍ୟପ୍ରତି ଲେଖନ୍ତି ପାଳିକରି
ଆଗେ ପତ୍ରିକାକୁ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ
ନ ହେଲେ ହେଉଥିଲେ ନିରାଶ
ଏବେ ଫେସବୁକରେ ମନ ଇଛା
ପାଳ ଗଦାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚା
ଲାଇକ କଲା ନ କଲା କେହି
ସେଥିକୁ ତିଳେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ
ନିଜ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା
ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ?


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments