OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଜୟ ହନୁମାନ - ମିଥୁନ ସାହୁ

ଜୟ ହନୁମାନ - ମିଥୁନ ସାହୁ

ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ
ଶ୍ରୀରାମ ପରମ ଭକ୍ତ,
ତୁମ୍ଭରି ନାମକୁ ସ୍ପରଣ କରିଲେ
ବିପଦରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତ,,
ତୁମ୍ଭେପରା ପ୍ରଭୂ ଭକତ ପଣିଆ
ଦେଖାଇଲ ଛାତି ଫାଡ଼ି,
ରାମ ନାମ ଧରି ସାତ ସିନ୍ଧୁ ସତେ
ପାରିକଲ ଉଡି ଉଡି,,
ତୁମ୍ଭରି ପାଇଁକି ମାତା ସୀତାଙ୍କର
ମିଳିଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧାନ,
ତୁମ୍ଭପାଇଁ ପୁଣି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ପାଇଥିଲେ ଜୀବଦାନ,,
ପ୍ରଭୂ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେ
ବୋଳିଲ ଦେହେ ସିନ୍ଦୁର,
ରାମଭକ୍ତ ନାମେ ପୁଜୁଅଛି ଆଜି
ଏଇଯେ ସାରା ସଂସାର,,
ତୁମ୍ଭରି ନାମରେ ଯେତେବି ଲେଖିଲେ
ହୋଇବନି କେବେ ଇତି,
ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ମୋର କ୍ଷମାଦବ ମତେ
କରୁଛି ପ୍ରଭୂ ବିନତି,,


ମିଥୁନ୍ ସାହୁ
ଏମ୍. ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments