ପ୍ରେମ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପ୍ରେମ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ
ଯାହା ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ / ଜଗତ ର ଭାଷାରେ ,
ପ୍ରେମ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ
ଭବିତବ୍ୟ ର
ଅନ୍ବେଷଣରେ ।।

ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ରେ
ବୁଝିପିରୁଥିବା / ଜାଗତିକ ଭାଷା
ଅଟେ ପ୍ରେମ
ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ରୁ / ଶୁଦ୍ଧ ତମ ।।

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସ୍ଥବିର
ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଅସ୍ଥିର ,/ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବି ନୁହେଁ
ପ୍ରେମ ଅନୁଭଵ ମାତ୍ର
କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ମୂହୁର୍ତ୍ତ ର ।।

ପ୍ରେମ ରେ ଭବିତବ୍ୟ / ଅବା ଅତୀତ ର
ନଥାଏ ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵ ,
ପ୍ରେମ, ଜଗତର ଆତ୍ମାକୁ
କରିପାରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ।।

ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତି / ଉପସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା କୁ
ଯିଏ ଉନ୍ନତ ରୁ କରେ ଉନ୍ନତମ
ସିଏ ଅଟେ ପ୍ରେମ ।।

ପ୍ରେମ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ର
ମଧୂ଼ର ମୁର୍ଚ୍ଛନା
ପ୍ରେମ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ
ବିରହି ଜୀଵନରେ
ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ।।ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା

0 Comments