ଜହ୍ନ ଓ କଇଁ - ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ

ଜହ୍ନ ଓ କଇଁ - ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ

ଜହ୍ନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କଇଁ
ଶିଉଳି ତୁଠରେ ମୁହଁକୁ ମାଜଇ
ପାଣିରେ ଦେଖିତା ଛାଇ,

ଲାଜକୁଳୀ ଜହ୍ନ ଝାଉଁଳି ପଡଇ
ଜହ୍ନ ଆଡେ ଦେଲେ ଚାହିଁ
ଅଲାଜୁକ ଜହ୍ନ ନିଇତି ଆସଇ
କଇଁ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ,

ଆଖିମାରେ ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ଥାଇ
ମୁରୁକି ହସଇ କଇଁ
ଲୁଚିଗଲେ ଜହ୍ନ ବାଦଲ ଫାଙ୍କରେ
କଇଁ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ ,

ମନକଥା ଲେଖି ଚିଠିଦିଏ ଜହ୍ନ
ବର୍ଷା ହାତେ କଇଁ ପାଇଁ
ଚିଠି ନେଇ କଇଁ ପଚାରେ ବର୍ଷାକୁ
ସେ କି ଆସିବେ ନାହିଁ ,

ମନଦୁଃଖ କରି ଫେରିଯାଏ ବର୍ଷା
ଜହ୍ନ କୁ କହିବା ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନିରୀମାଖି କଇଁ
ଝୁରୁଷି ସେ ତୋ ପାଇଁ ,,

0 Comments