Information

ବନ୍ଧକ ପଡିଛି - ରାମ କଲତା

ହେ ସୁଧାମୟୀ....
ତମେ ସିନା କହିଦେଲ ମୋ ପାଖେ
ତମ ମନର କଥା ଓ ପ୍ରେମର ଭାଷା
ପ୍ରେମ ସହକାରେ
ରଖିଛି ତମକୁ ହୃଦୟରେ●●●
ତମ କମଳ ମନ ଓ ଲାଜୁଆ ହସକୁ
ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ
ରାଜି ହେଇଗଲି ତମ କଥାରେ ।।

ହେ ମଧୁମୟୀ...
ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଲୁଚିଲୁଚି ଯେବେ
ପବନର ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲ
ବୁଝିଥିଲି ତମ ହୃଦୟକୁ
ସମର୍ପି ଦେଇଛ ମୋ ପାଖରେ●●●
ହେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି ହୃଦୟ ଦେଇ
କାରଣ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧକ ପଡିଛି
ପବିତ୍ର ଖୁସିର ନଗରୀରେ ।।

ହେ ଭବ୍ୟମୟୀ...
ତମେ ମତେ ଭଲ ଲାଗ
ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି
ଲାଜୁଆ ହସକୁ ସତେଜ ରଖିଥ'
ହୃଦୟ ସିନା ପାରିଲିନି ଦେଇ●●●
ହେଲେ ତମ ଆଖିର ଭାଷାକୁ
ହୃଦୟ କବିତାରେ
ଲେଖୁଥିବି ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ।।


ରାମ କଲତା
ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଖାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

Post a Comment