ମଣିଷ ପଥର କୁ ପୂଜା କରେ
କାଠ କୁ ବି ପୂଜା କରେ
ସବୁ ପଥର ବା କାଠ କୁ ନୁହେଁ
ଯେଉଁ ପଥର ଓ କାଠରେ
ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଶି ଥାଏ
ସେହି ପଥର, ସେହି କାଠ ହିଁ
ଦେବତ୍ୱ ର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ପୂଜା ର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ I


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର