ପ୍ରୟାସ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ପ୍ରୟାସ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଲଢ଼ିବା ଶିଖ ନିଜ ଶକ୍ତି ସହ
ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ର ଦୁର୍ବଳତା ସହ
ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଥାଏ ସେଇଠି
ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଥାଏ ଯେଉଁଠି
ଖୋଜ ନାହିଁ ନିଜ ସଫଳତା
ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ର ଦୁର୍ବଳତା ।


ରମା କାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments