ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ - ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ - ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

ଆଖି ଆଗକୁ ଖସି ପଡୁଥିବା
କୁଞ୍ଚିତ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ
ତୋର ମନଖୋଲା ଚୁଲବୁଲି ହସ
ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ ର ଛକରେ ତୋର ମୋର
ମନାନ୍ତର ଏବଂ ଅବଶୋଷ
ସବୁ ବୁଝି, ସବୁ ଯାଣି ବି
ଶତ ପ୍ରଶ୍ନ ର ପଥର ଫିଙ୍ଗି
ଅବୁଝାପଣର ଅଭିନୟ କରୁ ଅବିକଳ
କହ କହ ....
ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।
କଥା ଛଳରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲେ
ନିଜ ସବୁ ଭୁଲକୁ ମାନିଯିବା
କିଛି ଅକୁହା ରହିଗଲେ
ପୁଣି ଅବୁଝା ହେବା ...
ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନା
ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି
ଅଚିହ୍ନାଭଲି ଚାଲୁଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଖେଳ
କହ କହ ......
ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।
ପାଗଳ କେବେ କଣ କହେ
ମୁଁ ପାଗଳ ବୋଲି,
ଚାଲିଥାଉ ଏ ପାଗଲାମି
ଭାଙ୍ଗୁ ପୁଣି ମିଶୁ ମନ
ଉଙ୍କି ମାରୁ ଆମ ନୂଆଁ ସକାଳ
କହ କହ ....
ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।

0 Comments