ମାଟି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମାଟି - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମାଟି ପ।ତ୍ର କୁ ପଚାରା ଗଲା
ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ କେମିତି ?
ମାଟି ପ।ତ୍ରଟି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲା
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହେ
ମୁଁ ଜ।ଣେ ମାଟିରୁ ମୋ ଜନ୍ମ
ମାଟିରେ ହିଁ ହେବି ଵିଲୀନ
ତେବେ ଅଶାନ୍ତ ହେବି କାହିଁକି ?


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments