OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଲେଖେ ମୁଁ କାହିଁକି - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଲେଖେ ମୁଁ କାହିଁକି - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ?
କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ
କଲାଭଳି ନିୟମ
ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲେଖେ
ନିଜ ଲେଖାକୁ ଦେଖେ
ଥର କୁ ଥର ପଢେ
ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢେ
ଏ ହୋଇଛି ଅଭ୍ୟାସ
ଲେଖି ଦେଲେ ନିଶ୍ୱାସ
ଲାଗେ ଭାରି ଉଶ୍ୱାସ
ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ?
ଯାହା ସବୁ ଦେଖେ
ଯାହା ସବୁ ଭାବେ
ଲେଖେ ମନ ଆବେଗେ
ଲେଖାରୁ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ
ପୂରିଲା ଲାଗେ ସମ୍ପଦ
ନ ପଢନ୍ତୁ କେହି
ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ I
ରମା କାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments