OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ନୀରବ ନୈବେଦ୍ୟ - ତପସ୍ଵିନୀ ଦାଶ

ନୀରବ ନୈବେଦ୍ୟ - ତପସ୍ଵିନୀ ଦାଶ

ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ
ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ
କିଏ ଜାଣେ ସୂଯ୍ୟ ବି ଘୁରୁଥିବ
ଆଉ କା ଚାରିପଟେ,
ସେଇ ଛନ୍ଦରେ ସେଇ ଲୟରେ
ଅଣୁ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ
ନିଉଟନ , ପ୍ରୋଟନ
ଏଇତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ
ଏମିତି ମୋ ହୃଦୟର ଲୟ
ତୁମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
ଚାଲିଛି ମୋ ହୃତପିଣ୍ଡ
ଆରୋହ ଅବରୋହ ଛନ୍ଦରେ
ମୋ ନାଡି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ
ତୁମ ଇଙ୍ଗିତରେ ,

ପୃଥିବୀ ଅଜାଡି ଦିଏ ଫୁଲଫଳ ର
ଅସରନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ
ଆକାଶ ରୁ ରିମଝିମ ବର୍ଷା
ସାଗର ଲହରାଇତ ହୁଏ ନିତ୍ୟ
ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ
କେତେବେଳେ ଜୁଆର ତ
କେତେବେଳେ ଭଟ୍ଟା
ବାୟୁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳି
ଅଭିନବ ମର୍ମରେ
ମାଟି ବି ପାଲଟେ ସୁନା
ଦିନ ରାତି ସୁଖଦୁଃଖ
ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ
ସିଂହ ର ଗର୍ଜନ ଠୁ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ହସ
ତୁମ ବିଭୁତି ର ସାମଗାନ
ଜୀବରୁ ଜଡ ଜଡ ରୁ ଜାଗ୍ରତ
କେବେ ଚଳମାନ କେବେ
ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ଥବିର ସ୍ପନ୍ଦନ
ଘଟାଇପାର ପ୍ରଳୟ
କରିବାକୁ ପାପର ବିନାଶ
କେବେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭଵ
ପୁଣି କେବେ କାନ
ଡେରିଥାଆ ଶୁଣିବାକୁ
ମୋ ହୃଦୟର ରାଗ
କୋମଳ ଗାନ୍ଧାର
ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ
ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସତରେ ସୁନ୍ଦର ।


ତପସ୍ୱିନୀ ଦାଶ
ବୁଢ଼ୀ ଖମାରି ଶାସନ, ଭଂଜପୁର, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ।

0 Comments