ମୋ ଗାଁ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ମୋ ଗାଁ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ଦୂର ଦିଗବଳୟେ ସୁରୁଜ ଉଈଁଲେ ମନେ ପଡେ଼ ଯାହା ନାଁ
ମାନଚିତ୍ରେ ଅବା ଭୂଗୋଳ ପତରେ ଖୋଜିନି କେବେ ତା ନାଁ
ସିଏ ପରା ମୋ ଗାଁ........ ସିଏ ମୋ ମାଟି ମାଆ....।।(୧)
ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଝରଣାର କୋଳେ
ପକ୍ଷୀର କୁଜନେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଯହିଁ ବହେ ଦକ୍ଷିଣା ବାଆ
ସିଏ ପରା ମୋ ଗାଁ ....ସିଏ ମୋ ମାଟି ମାଆ ।।(୨)
ଯା କୋଳେ ସୁନେଲି ସ୍ବପ୍ନ ମୂଁ ଆଙ୍କିଛି
ଉଠିଛି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବି ହୋଇଛି
ଦିଏ ମୋ ଜୀବନେ ରାହା
ସିଏ ପରା ମୋ ଗାଁ।......ସିଏ ମୋ ମାଟି ମାଆ ।।(୩)

0 Comments