କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମଥୁରା ନଗରେ କଂସାସୁର ପୁରେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ
କେଡେ ମନୋରମ ଦିଶଇ ସୁଷମ ସତେକି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ
ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ରଜକ ହାତୁ ନେଇଣ ପରିଧାନ
କରି, କୁବୁଜାର ଚନ୍ଦନେ ସୁବେଶ ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାରାୟଣ ।।

ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ତୋରଣ ଦ୍ବାରରେ କୁବଳୟା ଯେ ମତ୍ତ ହସ୍ତୀ
ଆକ୍ରମଣେ ଏକ ମୁଷ୍ଟି ଘାତେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲା ସେହି ମନ୍ଦ ମତ୍ତି
ଦ୍ବିତୀୟ ଦ୍ବାର ରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଜଗିଣ ବସି ରହିଥିଲେ
କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖି ସେ ଅସୁର ତକ୍ଷଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ।।

କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର କମ୍ପମାନ ହେଲା ଧରିତ୍ରୀ
ଭୂତଳେ ବାସୁକୀ ସ୍ୱର୍ଗେ ସର୍ବସୁରେ ଉତ୍ସୁକ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି
ଛାତି ରେ ଛାତିକୁ ମସ୍ତକେ ମସ୍ତକ ମୁଷ୍ଟି ପରେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର
ପଦେ ପଦଛନ୍ଦି ଗଡି ପଡି ଉଠି ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ।।

ମଥୁରା ଭୁବନ ନର, ନାରୀ ଗଣ ଭୟେ,ଆକୁଳେ ଆତୁରରେ
ମୁଢମତ୍ତୀ କଂସାସୁର ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି ବିକଳେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଙ୍କ ବାମକର ମୁଷ୍ଟିଘାତ ବଜ୍ରଠାରୁ ବଳି କଠିନ
ଶରାଘାତ କ୍ରୈ।ଞ୍ଚ ପରାୟ ଦାନବ ପାଇ ହୋଇଲା ହତଜ୍ଞାନ ।।

କିଛିକ୍ଷଣେ ପୁଣି ଚେତନା ଲଭିଣ ଉଠି ସେ କରିଲା ପ୍ରହାର
ମତ୍ତଗଜ ଦେହେ ସତେକି ବସିଲା ଯେସନେ ମକ୍ଷୀ ପରକାର
ବେଳୁବେଳ କ୍ଷୀଣହେଲା ତା’ର ବଳ ମନରେ ଦନୁଜ ଭାବଇ
ମରଣ ର ବେଳ ଆସି ହେଲାମୋର ଆଉ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ୍ରାହି ।।

ଅସାମାନ୍ୟ ଏହି ବାଳୁତର ବଳ ଦିଶଇ କାଳାନଳ ସମ
ମୁଁ ଛାର ନଗଣ୍ୟ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଦହୀବ ମୋ ତୃଣ ଜୀବନ
ଏବେଳେ ମାଧୋଇ କୋପେ ବଜ୍ରସମ ମୁଷ୍ଟିଘାତ ରେ ନିଶାଚର
ଘୋର ରଡି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ଭୁତଳେ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲା ଶରୀର ।।

0 Comments