Children World

ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ସ୍ଵର... ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ଦୁଇଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇ-ସାହିତ୍ୟ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ।

ଦିଲ ମୋର ଦିୱାନା ହେଲା - ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

ଅଂଟା ମଲକେଇ ବେନି ହଲେଇ
ଟରୋ ଟରୋ ଚାଲିଗଲା
ସୁଲ୍-ହ ବୟସୀ ମୋର ଦି ଦେଖି
ମୁଳ୍ କିନା ହସିଦେଲା
ଗଲା ଗଲା ଗଲା,,ଗଲାରେ...ଗଲା
ଦିଲ ମୋର ଦିୱାନା ହେଲ ।

ମୋର ମନ ମଏନା ଉଡିଉଡି ବୁଲି
ତାର ମନ ଡ଼ାଲେ ବସେ
କାଗଜ ଫୁଲ ବି ତାର ମହକନେ
ଗୁଲା ଫୁଲ ଲେଖେ ଵାସେ
ସେ ହଳଦୀମାଖିର୍ ଗୁଲାପି ଓଠେ
ଦିଲ ମୋର ବାଇ ହେଲା ...
ଗଲା ଗଲା ଗଲା,,,ଗଲାରେ....ଗଲା
ଦିଲ ମୋର ଦିୱାନା ହେଲା ।

କୁଇଲିକଣ୍ଠି ଗୋ ଦିଲ କେ ସିଧା
ଭେଦି ଜିସି ତୋର କଥା
ରାତି ସାରା ମତେ ଝୁମୁରା ନାଇଁ ଗୋ
ସପନେ କରୁଛୁ ଅଥା
ଦିଲ ଦିୱାନି ତୁଇ ହେଇଜା ନ ମୋର
କେତେ କରୁ ଗୁଲ୍-ଗୁଲା ...
ଗଲା ଗଲା ଗଲା,,,ଗଲାରେ....ଗଲା
ଦିଲ ମୋର ଦିୱାନା ହେଲା ।


ଫିରୋଜ୍ କୁମାର ପଟେଲ
ଅବନକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ-୧୯

Post a Comment

0 Comments