ମିଳନ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମିଳନ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମିଳନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅକିଞ୍ଚନ ମଣିଷର
ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ମହାନତା ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ୟର
ମିଳନ ଯଦି ଚାହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କର
ମିଳାଇ ଦେଖ ଅନ୍ତରକୁ -
ତାଙ୍କ ଗଢା ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ।
ବରଷକେ ଥରେ ମିଳିବା ପାଇଁ
ମହା ବାହୁ ଟେକି ଜଗତର ନାଥ
ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ
ହୋଇ ଧୂଳି ଧୂସରିତ !
ତେଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ହୋଇ
କରିବାକୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ -
ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ
ସେ ମିଳନ ଅଗଣିତ ଜନ ଗଣଙ୍କର
ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ -
ମଣିଷ ସମାଜେ ମଣିଷ ପରି ରହିବାକୁ ହେଲେ
ମିଳନ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ
ଦେବତା ହେଲେବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମରିବ
କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୁଣ ବଳେ ଚିରପୂଜ୍ୟ ହେବ ।

0 Comments