OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ନିଷିଦ୍ଧ ସ୍ଵପ୍ନ - ପବିତ୍ର କୁମାର ନାୟକ

ନିଷିଦ୍ଧ ସ୍ଵପ୍ନ - ପବିତ୍ର କୁମାର ନାୟକ

ସଞ୍ଜ ନଇଁଗଲେ ଗୋଧୂଳି ଛୁଇଁଲେ
ଛୁଇଁ ଯାଅ ଯେବେ ତୁମେ
ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରେ ମନଗହୀର ରେ
ଅକୁହା ଉନ୍ମାଦ ଜନ୍ମେ !

କେତେ ହଜେଇଛି କେତେଯେ ପାଇଛି
ସ୍ମୃତିର ରୂପସୀ ହାଟେ
ମନେଭରି ପ୍ରୀତି ତୁମକୁ ହେ ନିତି
ସପନ ରାଇଜେ ଭେଟେ !

ତୁମରି କୋଳରେ ଲୋଟେ ନିରୋଳାରେ
ଖୋଜେ ମୁଁ ହଜିଲା ଦିନ
ମରୀଚିକା ସମ ମନ ହୁଏ ଭ୍ରମ
କେମିତିକା ତୁମ ପ୍ରେମ !

ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତାରା ଜୋଛନାରେ ଭରା
ଦେଲ ଯେବେ ଉପହାର
ସଜେଇ ସପନ ବିମୋହିତ ମନ
ଆପଣା ଵି ହେଲେ ପର !

ଆଶାର ଅନଳେ ଜଳେ ମୁଁ ବିହ୍ଵଳେ
ଲୁଚିଗଲ ପ୍ରଭାତରେ
ଜଳୁଛି ଏ ମନ କୁହେଳିକା ସମ
ନୟନୁ ଲୋତକ ଝରେ !

0 Comments